Linearni ležajevi su baza dobrog rada stroja

Linearni ležajevi su vrlo popularni u mnogim granama industrije, jer se mogu koristiti za razne namjene, uz visoki faktor sigurnosti. U pitanju su ležajevi za neograničeno linearno kretanje, a njihova je osnovna funkcija smanjivanje opterećenja stroja u kojem se nalaze, …

Read More